• سه‌شنبه / ۲۸ آبان ۱۳۹۸ / ۱۸:۳۱
  • دسته‌بندی: خراسان جنوبی
  • کد خبر: 98082818558
  • خبرنگار : 50028

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی خبر داد:

هزینه کرد بیش از 783 میلیارد ریال برای مقابله با گسترش بیابان در خراسان جنوبی

بیابان زدایی

ایسنا/خراسان جنوبی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی گفت: رقم مصوب اعتباری در سال جاری در بخش مقابله با بیابانزایی بیش از 783 میلیارد ریال بوده که این اعتبار مربوط به اجرای عملیاتی شامل؛ نهالکاری، مالچ پاشی، مدیریت هرزآب، تعمیم ترسیب کربن و سایر فعالیت­‌های بیابانزدایی می‌شود.

علیرضا نصرآبادی، سه شنبه 28 آبان، در نشست با اصحاب رسانه اظهار کرد: با توجه به این که عرصه‌های منابع طبیعی و بالاخص مراتع به عنوان اصلی ترین و محوری ترین مساله برای استمرار حیات و بقای کره خاکی و پشتوانه محیط زیست بشر بوده لذا در برنامه ریزی‌های اصولی و ملی، بهره برداری بهینه از آن همواره مطرح است و باید در راستای اصلاح، احیا وبهره برداری بهینه از آن گام برداریم.

وی افزود: بیش از 96 درصد استان را عرصه‌های منابع طبیعی اعم از جنگل‌ها، مراتع و پدیده‌های بیابانی تشکیل می‌دهد که مساحت مراتع متراکم  6278 هکتار و مراتع نیمه متراکم  939666 هکتار ومراتع کم تراکم هکتار 7539130 بوده و پوشش گیاهی غالب مراتع استان را درمنه دشتی، درمنه کوهی،  قیچ، تاغ، پرند،  آتریپلکس،  اسکنبیل، چوبک و  کلاه میر حسن تشکیل داده است.

به گزارش ایسنا، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی بیان کرد: اداره امور مرا تع اداره کل منابع طبیعی خراسان جنوبی همگام با سیاست‌های اجرایی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری هرساله مبادرت به انجام پروژه‌های اجرایی از محل اعتبارات ملی، استانی، صندوق توسعه ملی و... می‌کند ودر سال جاری نیز مبلغ 2480 میلیون ریال از محل اعتبارات ملی، 4250میلیون ریال از محل اعتبارات استانی و 21000میلیون ریال از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی برای عملیات بیولوژیک بیومکانیک ومدیریت مراتع استان مصوب شده است.

نصرآبادی ادامه داد: در این راستا طرح مدیریت پایدار مراتع کشور ازمحل اعتبارات ملی با هدف تعیین محدوده عرفی، تعیین ظرفیت مرتع و شناسایی بهره برداران واقعی دارای حق استفاده از مراتع و به منظور صدور و اعطای پروانه چرا انجام شده که تا کنون 618 سامانه مرتعی با سطحی بالغ بر 8 میلیون و 45 هزار هکتار با 29680 خانوار بهره بردار ممیزی شده و 13539 فقره پروانه چرا صادر شده است.

وی افزود: درحال حاضر تهیه طرح‌های مرتعداری با همکاری کارشناسان عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استان با مشارکت مجریان و تحت نظارت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان و شهرستان‌های تابعه انجام شده که در زمینه تهیه طرح‌های مرتعداری 189 فقره طرح مرتعداری با سطحی بالغ بر یک میلیون و 993 هزار هکتار با 7936 خانوار بهره بردار تهیه شده و از این تعداد 122 فقره با مساحت یک میلیون و 144 هزار هکتاربه بهره برداران واگذار شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی بیان کرد: با اجرای طرح بهبود و اصلاح مراتع ازمحل اعتبارات استانی درقالب عملیات بیولوژیک وبیومکانیک ومدیریت بهره برداری ازمراتع و با هدف کاهش فشار دام مازاد، احیای مراتع و بهبود بخشیدن به وضعیت مراتع موجود برای بهره برداری بهینه از این مراتع با مشارکت مرتعداران اقدام می‌شود.

نصرآبادی اظهار کرد: افزایش کمی وکیفی پوشش گیاهی برای رسیدن به  پتانسیل تولید  و  بهره برداری پایدار، مهم‌ترین  هدفی  است که  در  اصلاح و احیا مدیریت مرتع  دنبال می‌شود چراکه افزایش  میزان پوشش گیاهی، منجر به   افزایش تولید علوفه  مرتع، تولیدات دامی، حفاظت  خاک  و  جلوگیری  از  فرسایش خاک،  تولید  بیشتر  آب  در مرتع  و   بهبود  شاخص‌های  اساسی  پایداری  اکولوژیکی می‌شود.

وی افزود: افزایش پوشش گیاهی کمی و کیفی، افزایش تولید  علوفه  و  تولیدات  وابسته  به  آن،  توقف  عوامل تخریب  از قبیل فرسایش بادی و آبی در مناطق اجرایی، اشتغالزایی و جلوگیری از مهاجرت بهره برداران عرصه‌های مرتعی،  احیاء، اصلاح،  توسعه  و  بهره برداری  پایدار  در  تولید  علوفه  و  خدمات اکولوژیکی  و  زیست  محیطی  مراتع  و ایجاد  تعادل بین  تعداد  دام و  ظرفیت  مرتع مهم‌ترین اهداف کیفی است که در مدیریت عرصه‌ها دنبال خواهد شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی بیان کرد: در سال جاری مساحتی حدود 500 هزار هکتار از عرصه‌های منابع طبیعی و آبخیزداری استان که در سنوات قبل از محل اعتبارات دولتی و با مشارکت بهره برداران عرصه‌های مرتعی احیاء و اصلاح شده، برای بهره برداری و تعلیف دام مرتعداران ذیحق استان از اول آبان ماه باتوجه به تعیین ظرفیت به عمل آمده مورد بهره برداری قرار گرفته است.

نصرآبادی اظهار کرد: حدود 250 هزار واحد دامی متعلق به 9 هزار خانوار مرتعدار و دامدار روستایی و عشایری، در 115 منطقه در سطح استان به مدت 80 تا 90 روز  از این مراتع بهره برداری خواهند کرد و طی این مدت، بهره بردارن مکلف به رعایت نکات فنی قید شده در پروانه‌های موقت صادره هستند.

وی ادامه داد: با احیای عرصه‌های مذکور علاوه بر حفاظت خاک، اهداف مربوط به اصلاح و احیا مراتع، بهبود وضعیت پوشش گیاهی، حفظ منابع آب و خاک، جلوگیری از فرسایش خاک و بهبود عوامل زیست محیطی محقق شده که این امر سبب افزایش تولید علوفه خشک و بالطبع علوفه قابل برداشت به میزان 36750 تن به ارزش ریالی386 میلیارد ریال شده و همچنین منجر به بهبود وضعیت معیشتی و اقتصاد بهره برداران مرتعی استان می‌شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی با اشاره به اقدامات بیابانزدایی، تصریح کرد: عملیات مالچ پاشی در محدوده مسجد شکر در تپه­های ماسه‌ای فعال در محور آسفالته و مسیر ریلی راه آهن طبس-یزد با اعتبار حدود 400 میلیارد ریال در سطح 771 هکتار اجرا می‌شود و اجرای عملیات بیولوژیک نهالکاری روی مالچ در سطح 386 هکتار  و بذرپاشی تپه‌های ماسه‌ای برای تثبیت بیولوژیک تپه‌های مذکور نیز پیش بینی شده است.

وی افزود: 333 میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی کارگروه ملی مقابله با گرد و غبار کشور تصویب شده و کلیه عملیات اجرایی پیش بینی شده در در کانون­های بحرانی فرسایش بادی و مناطق غبارخیز انجام خواهد گرفت.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی اظهار کرد: 36 میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی به پروژه برنامه کنترل بیابانزایی آسیا و اقیانوسیه، پروژه تعمیم ترسیب کربن و RFLDL اختصاص یافته است.

نصرآبادی خاطرنشان کرد: اعتبارات طرح تثبیت شن‌های روان و مدیریت مناطق بیابانی و طرح مربوط به تعمیم ترسیب کربن از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی 14 میلیارد ریال است.

وی یادآور شد: از سال ۹۳ تاکنون در اثر حرکت شن‌های روان و خشکسالی تعداد کانون‌های بحران بادی از ۲۸ مورد به ۳۵ مورد افزایش یافته است.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.