• چهارشنبه / ۱ آبان ۱۳۹۸ / ۲۰:۰۰
  • دسته‌بندی: کردستان
  • کد خبر: 98080100822
  • خبرنگار : 50294

مدیرکل تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:

پیشگیری از آسیب‌های ورزشی در توسعە پایدار نقش مهمی دارد

ورزش

ایسنا/کردستان مدیرکل تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، گفت: با وجود توصیەها و تشویق‌ بە فعالیت‌های ورزشی، آماری قریب به چهار میلیون جمعیت سازمان یافتە ورزشی در کشور و ۱۷هزار جمعیت در ورزش همگانی، هموارە را در معرض خطرات ناشی از آسیب‌های ورزشی قرار دارند.

بە گزارش ایسنا، محمد حسین علیزادە در نخستین همایش بین‌المللی ورزش و توسعە پایدار کە در تالار مولوی دانشگاە کردستان برگزار شد، اظهار کرد:  در کنار مزایایی کە فعالیت‌های بدنی و ورزشی برای جسم و روان ما بە دنبال خواهد دارد، اما اگر با ساز و کارهای منطقی خود اجرا نشود آسیب‌هایی برای جامعە ورزشکار بە دنبال خواهد دارد.

وی عنوان کرد: کیفیت زندگی اولین چیزی است کە تحت تاثیر آسیب‌ قرار می‌گیرد و بر اساس آمار و ارقام جمعیت ورزشی و قهرمانی ما در سن ۲۲ سالگی بە دلیل آسیب‌های ورزشی از صحنە ملی خارج و بە یک معلول تبدیل خواهد شد.

مدیرکل تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با اشارە بە مشکلات ناشی از آسیب‌های ورزشی کە قهرمانان را درگیر می کند، ادامە داد: آسیب‌های ورزشی عواقبی نظیر از دست دادن شغل، هزینەهای سنگین، معلولیت، در برخی موارد مرگ و پیامدهای روانی را بە دنبال خواهد دارد.

وی با اشارە بە پیوند میان ورزش و توسعە در جامعە افزود: هر زمان بتوانیم با کم‌ترین هزینە بیشترین بهرەوری و کسب قهرمانی در سطح دنیا دست پیدا کنیم آنگاە بە توسعە پایدار دست خواهیم یافت.

بە گفتە مدیرکل تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، باید بر اساس مدل‌های مختلف آسیب را مطالعە کرد تا بتوانیم این آسیب‌ها را بە شیوە موثر کاهش دهیم.

علیزادە تصریح کرد: مدل های استراتژیک و موثر در جای جای دنیا برای پیشگیری از آسیب پذیری وجود دارد و حتی کمیتە جهانی المپیک نیز در این راستا گام‌های موثری برای پیشگیری از آسیب برداشتە است. 

وی در پایان یادآور شد: با آموزش‌های موثر و برنامەهای تمرینی می‌توان از اینگونە آسیب‌ها جلوگیری کرد.

انتهای پیام