• درب بهشت

    از جنوب کرمان به مقصد بهشت

    اینجا در به روی بهشت باز می‌شود و در حالیکه گرما در جیرفت به ۴۸ درجه می‌رسد دمای هوا در ساعات بامداد تک رقمی شده و اهالی درب بهشت مجبور به استفاده از لباس گرم و بخاری در برخی اوقات روز می‌شوند.

تاپ سه جنوب کرمان