خون‌ریزی گوارشی

کل اخبار:1
  • سیروز کبدی را بهتر بشناسیم

    سیروز کبدی را بهتر بشناسیم

    یک متخصص گوارش و کبد، سیروز یا تنبلی کبد را اختلالی جدی و پیش‌رونده‌ و پاسخ کبد به ضایعاتی معرفی کرد که بر کبد وارد می‌شود و گفت: در اثر بروز بیماری‌های مزمن کبدی، این ضایعات تحت عنوان بافت فیبروز در کبد ایجاد می‌شود.