دعای روز سوم ماه مبارک رمضان

کل اخبار:3
 • شرح دعای روز سوم ماه مبارک رمضان+صوت

  شرح دعای روز سوم ماه مبارک رمضان+صوت

  در دعای روز سوم ماه رمضان آمده است؛ «بار خدایا، ما را در این روز از خواب غفلت بیدار کن و در این روز مرا از کارهای باطل و سفیهانه دور گردان و خدایا هر کار خیری که در ماه رمضان نازل کرده‌ای نصیبی از آن کار خیر به من برسان. »

 • شرح دعای روز سوم ماه مبارک رمضان+صوت

  شرح دعای روز سوم ماه مبارک رمضان+صوت

  در دعای روز سوم ماه رمضان آمده است؛ «بار خدایا، ما را در این روز از خواب غفلت بیدار کن و در این روز مرا از کارهای باطل و سفیهانه دور گردان و خدایا هر کار خیری که در ماه رمضان نازل کرده‌ای نصیبی از آن کار خیر به من برسان.»

 • دعای روز سوم ماه مبارک رمضان

  دعای روز سوم ماه مبارک رمضان

  در دعای روز سوم ماه رمضان آمده است؛ «بار خدایا، ما را در این روز از خواب غفلت بیدار کن و در این روز مرا از کارهای باطل و سفیهانه دور گردان و خدایا هر کار خیری که در ماه رمضان نازل کرده‌ای نصیبی از آن کار خیر به من برسان.»