رزمایش‌ها

کل اخبار:1
  • نگاهی به تحولات و رویدادهای دفاعی ایران در سال ۹۷

    نگاهی به تحولات و رویدادهای دفاعی ایران در سال ۹۷

    به مناسبت پایان سال ۱۳۹۷ در گزارشی جامع و در هفت بخش «انتصابات و جابجایی‌ها»، «نشان ها»، «رفت و آمدهای دفاعی»،«دستاوردها و تجهیزات جدید»،«رزمایش‌ها»، «اقدامات تروریستی و مقابله نیروهای مسلح با تروریست ها» و «۴ خبر مهم نظامی سال» به مرور تحولات و مهم ترین رویدادهای نیروهای مسلح پرداختیم.