رضا زنگنه

کل اخبار:2
  • چرا فرار از ادبیات؟!

    چرا فرار از ادبیات؟!

    چه می‌شود بچه‌هایی که زبان مادری‌شان فارسی است، در مدرسه، دانشگاه و بعضا تا پایان عمر از ادبیات فارسی فرار می‌کنند؟ فراری که ناشی از ندیدن و نشناختن زیبایی‌های زبان و ادبیات فارسی است. اما بی‌فرجام ماندن این گریز آن‌جاست که افراد در موقعیت‌های مختلف به حداقل سواد در زمینه زبان و ادبیات‌شان نیاز دارند.

  • تنفر از ادبیات از کجا می‌آید؟

    تنفر از ادبیات از کجا می‌آید؟

    یک مدرس دانشگاه می‌گوید: بی‌علاقگی‌ و حتی تنفری که در دانشجویان نسبت به درس ادبیات فارسی مشاهده می‌شود، بیشتر نتیجه اتفاقی است که در دبیرستان و کنکور افتاده است.