سطحی زدگی

کل اخبار:1
  • از نیما یوشیج تا نیما فالوئر

    از نیما یوشیج تا نیما فالوئر

    "سطحی‌زدگی در کشور ما موضوع تازه‌ای نیست و از سال‌ها قبل این مشکل را داشته‌ایم. ما سر قرار دیر رسیدیم. جهان از یک جایی قرار گذاشت توسعه پیدا کند، اما جامعه ما دیر سر قرار رسید و شاهد تبعات آن در دوره‌های مختلف و پیش و پس از انقلاب بودیم".