شب ششم محرم

کل اخبار:1
  • صوت / شب ششم محرم؛ قاسم

    صوت / شب ششم محرم؛ قاسم

    «اجازه می‌خواهد؛ مثل همه آنان که به میدان نرفتند، مگر با اذن حسین. اجازه نمی‌دهد. دل عمو راضی به پرپر شدن نوگل حسن نیست. قاسم بوسه می‌زند به دست و پای حسین. امام می‌پرسد: مرگ را چگونه می‌بینی؟ قاسم می‌گوید: به خدا شیرین‌تر از عسل. حسین در آغوشش می‌کشد. هر دو آنقدر گریه می‌کنند که بی‌رمق می‌شوند؛ حسین از آنچه بر سر فرزند برادرش تا ساعتی دیگر می‌آید و قاسم از تنهایی عمو.» آنچه می‌شنوید، شعری از «سیدحمیدرضا برقعی» و برداشتی آزاد از مقتل «لهوف»، با قطعاتی از «فردین لاهورپور» است.