فرورفت قنات

کل اخبار:1
  • فرو رفت قنات‌ در یزد!

    فرو رفت قنات‌ در یزد!

    معضل فرورفت قنات‌ در محله کسنویه یزد به فرو نشست زمین در این منطقه رسیده است و اهالی می‌گویند، رفع نشدن اساسی این مشکل می‌تواند منجر به خسارت مالی و جانی جبران ناپذیری در شهر و مردم شود.