قانون منع استقرار صنایع در تهران

کل اخبار:2
  • ایجاد صنایع پوشاک در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران ممکن شد

    ایجاد صنایع پوشاک در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران ممکن شد

    رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با اشاره به استقرار صنایع پوشاک در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران گفت: صنایع پوشاک در استان تهران فقط در شهرک‌های صنعتی مجوز تاسیس می‌گیرند.

  • اصلاح شعاع سبز تهران با چه شرط و شروطی؟

    اصلاح شعاع سبز تهران با چه شرط و شروطی؟

    به دنبال پیشنهادی از سوی دستگاه‌ها از جمله استانداری تهران، برای اصلاح قانون «منع استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران»، یک کارشناس مطالعات محیط زیستی گفت: این قانون امروزه به برخی دلایل ناکارآمد شده است بنابراین اگر اصلاح آن در جهت بازنویسی و تعیین معیارهای به روز باشد قابل توجیه است اما اگر اصلاح در جهت حذف این ماده قانونی صورت گیرد، قابل پذیرش نیست.