مرکز جامع خدمات سلامت

کل اخبار:1
  • انجام مداخلات اجتماع محور در زاهدان

    انجام مداخلات اجتماع محور در زاهدان

    مدیر گروه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با اعلام انجام مداخلات اجتماع محور در زاهدان گفت: آگاهی بخشی و توانمندسازی ساکنین محلات و آموزش‌های مهارت فردی و پیشگیری از استرس به همت روانشناسان مراکز خدمات جامع سلامت در محلات زاهدان در حال اجراست.