پایگاه جهانی چغازنبیل

کل اخبار:1
  • اعتباری که «شاه می‌بخشد، اما وزیر نه»!

    اعتباری که «شاه می‌بخشد، اما وزیر نه»!

    مدیر پایگاه‌های میراث جهانی می‌گوید: هر روز برای گرفتنِ پولِ حقوق و معوقه‌های چهارماهه کارگران همه‌ پایگاه‌های میراث جهانی به اداره دارایی می‌رود، اما هنوز موفق به گرفتن اعتبار مورد نیاز که سازمان برنامه و بودجه ۱۳ و نیم میلیارد تومان آن را تخصیص داده، ولی دارایی این مبلغ را هم پرداخت نکرده، نشده است.