پنل اینترنت

کل اخبار:1
  • چگونگی اطلاع از کیفیت خدمات اینترنتی

    چگونگی اطلاع از کیفیت خدمات اینترنتی

    با توجه به این‌که سرویس‌گیرندگان خدمات ارتباطی باید از کیفیت خدماتی که دریافت می کنند، مطلع شوند، روش‌های مختلفی برای این کار توسط سرویس دهندگان خدمات ارتباطی ارایه شده که مراجعه به پنل کاربری اینترنت، یکی از این روش‌هاست.