پیچ خوردن مچ پا

کل اخبار:1
  • ۱۲ تمرین برای پیشگیری از پیچ خوردن مچ پا+ عکس

    ۱۲ تمرین برای پیشگیری از پیچ خوردن مچ پا+ عکس

    مفصل مچ پا بیش از هر مفصل دیگری در بدن پیچ می خورد و اهمیت درمان آن برای جلوگیری از تکراری شدن آن، بی ثباتی و لق شدن آن مفصل است. این پیچ خوردگی در جوانان و افراد میانسال بیشتر دیده می شود و در دو طرف مفصل مچ پا لیگامان هایی قرار دارند که باعث می شوند مفصل با وجود حرکت در فعالیت های روزانه دارای ثبات مناسب هم باشد.