• چهارشنبه / ۱۹ فروردین ۱۳۸۳ / ۱۳:۰۰
  • دسته‌بندی: سینما و تئاتر
  • کد خبر: 8301-03464
  • خبرنگار : 71091

آيين‌نامه‌ي “كارگردانان اول” تصويب شد عليرضا رييسيان: قصد نظارت و مميزي نداريم ارزيابي متقاضيان فيلم اول، “فصلي”مي‌شود

آيين‌نامه‌ي “كارگردانان اول” تصويب شد
عليرضا رييسيان: قصد نظارت و مميزي نداريم
ارزيابي متقاضيان فيلم اول، “فصلي”مي‌شود
آيين‌نامه‌ي “كارگردانان اول” كه از سال گذشته توسط كانون كارگردانان پيگيري مي‌شد در آخرين جلسه‌ي شوراي پروانه‌ي ساخت به تصويب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و محمد مهدي حيدريان معاونت امور سينمايي رسيد. عليرضا رئيسيان، رئيس كانون كارگردانان در اينباره به خبرنگار هنري ايسنا گفت: اين مسئله، بحث نظارت و مميزي نيست بلكه برنامه‌ريزي براي پيش‌بيني افزايش توليد در آينده است. وي در ادامه تصريح كرد: با اجراي اين آيين‌نامه، مي‌توان آرايش سينماي آينده را در اشكال مختلف پيش‌بيني كرد و براي آن برنامه ريزي داشت، چون اين وضعيت كه هركس به دلخواه فيلم بسازد، سينما را از شكل صنعتي خارج مي‌كند، به علاوه اينكه جشنواره فجر امسال هم نشان داد كه 22 فيلم كارگردانان اولي كه به جشنواره راه پيدا نكردند هيچ كدام از كانال كانون، ارزيابي نشده بودند. بر اساس اين آيين‌نامه، ارزيابي متقاضيان فيلم اول از امسال به صورت فصلي انجام خواهد شد در حاليكه پيش از اين ساليانه ارزيابي مي‌شد و كارگردانان متقاضي ساخت فيلم اول تا سوم بايد حتماً نامه كانون كارگردانان را با مدارك درخواست پروانه ساخت ارائه دهند. رئيس كانون كارگردانان به ايسنا گفت: اين موضوع براي روشن‌تر شدن بحث ورودي و خروجي كانون است و اينكه ما بدانيم چه نيروها و با چه قابليت‌هايي در كار سينما فعال هستند و همچنيت براي تفكيك شرايط احراز كارگرداني از شرايط عضويت كانون. عليرضا رئيسيان در ادامه تأكيد كرد: به هيچ وجه قصد كنترل يا نگهداشتن نيروها و درگير كردن آنها در وضع بوروكراسي را نداريم. بلكه تنها دليل اين است كه نيروهاي فعال در امر كارگرداني بخصوص در زمينه ساخت فيلم‌هاي اول تا سوم شناسايي و براي فيلم‌سازي امكانات بيشتري براي آنها فراهم شود و در عين حال با مشخص شدن تعداد فيلم‌ها و نوع كار، شكل اكران عمومي از شروع توليد نيز مشخص مي‌شود و حالا مي‌توان براي نخستين بار برنامه‌ريزي اقتصادي و فرهنگي‌تري براي سينما انجام داد. وي در ادامه اين گفت‌وگو به طرح اكران خاص كه با پيگيري دوساله كانون كارگردانان و تصويب ارشاد از دوم ارديبهشت ماه آغاز خواهد شد اشاره كرد و گفت: حمايت اقتصادي در زمينه تبليغات، كپي و ميزان كف فروش در اين آيين نامه ذكر شده كه تأمين اعتبار مالي آن با حمايت فارابي صورت خواهد گرفت و به تصويب ارشاد نيز رسيده است. البته فيلم‌هايي كه سرمايه‌گذار خارجي يا سرمايه گذار دولتي دارند از حمايت‌هاي مادي كه در آيين‌نامه تصريح شده برخوردار خواهد شد. وي در ادامه تصريح كرد: سينمايي كه شاخصه‌هاي فرهنگي دارد در كنار سينمايي‌تجاري، نياز به حمايت و برنامه‌ريزي خاصي دارد و براي همين، پخش اين نوع فيلم‌ها به يك آدم فرهنگي كه سابقه‌ي پخش اين نوع فيلم‌ها را داشته (منوچهر شاهسواري) واگذار شده است. كارگردان ايستگاه متروك در پايان گفت: حضور اين نوع فيلم‌ها در اكران عمومي با يك بخش تخصصي مطمئناً در بدست آوردن مخاطبين خود طي يك مدت 6 ماهه تا يكساله، وضعيتي را بوجود خواهد ‌آورد كه توليد فيلم‌هاي فرهنگي را توجيه مي‌كند. به گزارش ايسنا، تشخيص فيلم‌هاي قابل اكران توسط كميته سه نفره متشكل از رئيس كانون كارگردانان، مدير كل اداره نظارت و ارزشيابي و منوچهر شاهسواري به عنوان مسئول پخش فيلم‌هاي خاص انجام مي‌شود. انتهاي پيام