• سه‌شنبه / ۲۲ مهر ۱۳۹۹ / ۱۵:۱۹
  • دسته‌بندی: آموزش و پرورش
  • کد خبر: 99072216727
  • منبع : وزارت آموزش و پرورش

افزایش خدمات توانبخشی برون مدرسه‌ای دانش آموزان جسمی حرکتی

افزایش خدمات توانبخشی برون مدرسه‌ای دانش آموزان جسمی حرکتی

رییس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور گفت: در سال جاری صد در صد دانش آموزان جسمی حرکتی که نیاز به آموزش‌های منزل محور داشته‌اند تحت پوشش این طرح قرار گرفته‌اند و سرانه اختصاص یافته به این دسته از دانش آموزان از ۶.۵ میلیون تومان به ۱۵ میلیون تومان افزایش یافته است.

به گزارش ایسنا، نشست بررسی عملکرد واحد برنامه‌ریزی آموزشی و درسی کودکان و دانش آموزان معلول جسمی حرکتی برگزار شد.سید جواد حسینی در این نشست با تقدیر از تلاش‌های حوزه معاونت آموزشی سازمان گفت: داﻧﺶآﻣﻮز ﻣﻌﻠﻮل ﺟﺴﻤﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺧﻔﯿﻒ داﻧﺶآﻣﻮزی اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻮﺷﺒﻬﺮ ﻣﺮزی و ﺑﺎﻻﺗﺮﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آﺳﯿﺐدﯾﺪﮔﯽ ﺧﻔﯿﻒ در اﻧﺪامﻫﺎیﻓﻮﻗﺎﻧﯽ، ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻫﺮ دو، ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺑﺮای ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷﯽ، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﻬﯿﻼت، اﺑﺰارﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات وﯾﮋه دارد.

وی افزود: داﻧﺶآﻣﻮز ﻣﻌﻠﻮل ﺟﺴﻤﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽ شدید داﻧﺶآﻣﻮزی اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻮﺷﺒﻬﺮ ﻣﺮزی و ﺑﺎﻻﺗﺮ، ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آﺳﯿﺐدﯾﺪﮔﯽ ﺷﺪﯾﺪ در اﻧﺪامﻫﺎی ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ، ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻫﺮ دو ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﺷﺨﺼﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮریﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﺴﻬﯿﻼت، اﻧﻄﺒﺎق و ﺗﻌﺪﯾﻞ روشﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﺮورﺷﯽ، اﺑﺰارﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات وﯾﮋه، ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﺮورﺷﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮد.

حسینی با بیان اینکه  تعداد مدارس دانش آموزان معلول جسمی حرکتی از ۲ مدرسه در سال ۷۲  با رشد ۱۳۰۰ درصدی به ۲۸ مدرسه در سال جاری رسیده است، اظهار کرد: ۲۸ مدرسه ویژه دانش آموزان معلول جسمی حرکتی در کشور با ۴۹۱ کلاس درس، تعلیم و تربیت ۱۹۵۴ دانش آموز جسمی حرکتی را بر عهده دارند و پنج هزار و ۳۰۰ نفر از این دانش آموزان نیز در مدارس تلفیقی فراگیر مشغول به تحصیل هستند.

رئیس سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی با اشاره به فعالیت‌های انجام شده در حوزه دانش آموزان  جسمی حرکتی اظهار کرد: تامین ۸  نوع وسیله  فن آورانه برای نوآموزان و دانش آموزان با مشکلات جسمی حرکتی ۱۶ استان،  ارائه آموزش‌هایی در منزل ویژه دانش آموز جسمی حرکتی شدید و  برگزاری آزمون‌های تقویت بنیه علمی از جمله فعالیت‌های انجام شده در حوزه این دانش آموزان است.

وی افزود: کاهش میانگین نرم کلاسی دانش آموزان جسمی حرکتی از ۸ نفر به ۴ نفر،  تهیه ۱۴۱ عدد میز و صندلی ویژه دانش آموزان جسمی حرکتی در سال جاری، تهیه ۵۶ عنوان مکمل راهنمای معلم، تهیه ۶۸ محتوای الکترونیکی ویژه دانش آموزان ابتدایی و ۴۸ محتوای الکترونیکی ویژه دانش آموزان متوسطه جسمی حرکتی و بارگذاری در شبکه شاد از دیگر فعالیت‌های ارزنده صورت گرفته شده در حوزه دانش آموزان جسمی حرکتی است.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش‌وپرورش، حسینی با بیان اینکه آموزش‌های منزل محور در سال جاری برای دانش آموزان جسمی حرکتی تقویت و استمرار یافته است گفت: در سال جاری صد در صد دانش آموزان جسمی حرکتی که نیاز به آموزش‌های منزل محور داشته‌اند تحت پوشش این طرح قرار گرفته‌اند و سرانه اختصاص یافته به این دسته از دانش آموزان از ۶.۵ میلیون تومان به ۱۵ میلیون تومان افزایش یافته است.

وی افزود: باتوجه به اینکه آموزش‌های منزل محور مختص دانش آموزان ابتدایی است این دسته از دانش آموزان که وارد دوره متوسطه می‌شوند در مدارس راه دور ثبت نام شده و وسایل مورد نیاز آنان نیز توسط حوزه مدارس راه دور سازمان مدارس غیردولتی تامین می‌شود.

وی گفت: برای تمامی دانش آموزان تحت پوشش سازمان آموزش و پرورش استثنایی کمک هزینه خدمات توانبخشی برون مدرسه‌ای ۲۰ درصد افزایش یافته است اما برای دانش آموزان جسمی حرکتی میزان افزایش ۴۰ درصد است.

 حسینی در پایان با اشاره به طرح مادر یاری گفت: برای کمک به حرکت و رفت و آمد دانش آموزان جسمی حرکتی طرح مادر یاری نیز در مدارس استثنایی اجرا می‌شود.

انتهای پیام