• یکشنبه / ۴ آبان ۱۳۹۹ / ۰۹:۳۲
  • دسته‌بندی: لرستان
  • کد خبر: 99080401669
  • خبرنگار : 50310

افزایش آسیب‌های اجتماعی نقطه مقابل سلامت اجتماعی

افزایش آسیب‌های اجتماعی نقطه مقابل سلامت اجتماعی

ایسنا/لرستان یک روانشناس با بیان اینکه کمیت و کیفیت تعامل فرد با اجتماع به منظور ارتقای رفاه آحاد جامعه یکی از تعاریف سلامت اجتماعی بوده که نتیجه نهایی این تعامل ارتقای سرمایه و امنیت اجتماعی، کاهش فقر و بی عدالتی است، گفت: نقطه مقابل آن افزایش آسیب‌های اجتماعی است.

 رضا عباسی راد در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: طبق دیدگاه کارشناسان، سلامت افراد پایه و بنیان سلامت جامعه است، به این معنا که وضعیت سلامت تک تک افراد جامعه به روش‌های گوناگون بر سلامت دیگران و عواطف آنها و همچنین شاخص‌های اجتماعی- اقتصادی جامعه اثر می‌گذارد.

 وی با اشاره به اینکه طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی، منظور از  سلامت رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی است، عنوان کرد: عوامل مختلفی تعیین کننده وضعیت سلامت در جامعه هستند که ازجمله آن ها می‌توان به عوامل ژنتیکی و بیولوژیکی، عوامل مربوط به شیوه زندگی، عوامل زیست محیطی، رفتارهای شخصی و شیوه زندگی و تاثیر آنها در جامعه اشاره کرد.

عباسی راد با اشاره به اینکه سلامت دارای ابعاد مختلف جسمی، روانی، عاطفی و اجتماعی است، تصریح کرد: منظور از سلامت جسمی عملکرد بهتر اندام در هماهنگی کامل با دیگر اعضا است، منظور از سلامت روانی مثبت اندیشی و هدفدار بودن و منظور از سلامت عاطفی توانایی بیان احساسات و توانایی برقراری ارتباط با دیگران و منظور از سلامت اجتماعی وجود ارتباط میان افراد با دیگران یا همان جامعه پذیری، لذت بردن از بودن در میان دوستان، حمایت شدن از سوی خانواده و بستگان و دوستان است.

این روانشناس ادامه داد: به عبارت دیگر منظور از سلامت اجتماعی ارزیابی و شناخت فرد از چگونگی عملکردش در اجتماع و کیفیت روابطش با افراد دیگر، نزدیکان و گروه‌های اجتماعی است.

وی عنوان کرد: براساس تعریف سازمان جهانی بهداشت سلامت اجتماعی یکی از ابعاد سلامت محسوب می‌شود، این نوع سلامت از دو بعد جسمی و روانی سلامت تأثیر پذیرفته و بر آنها اثر متقابل دارد.

 عباسی راد ادامه داد: کمیت و کیفیت تعامل فرد با اجتماع به منظور ارتقای رفاه آحاد جامعه یکی از تعاریف سلامت اجتماعی است که نتیجه نهایی این تعامل ارتقای سرمایه اجتماعی، امنیت اجتماعی، کاهش فقر و بی عدالتی  است و نقطه مقابل آن افزایش آسیب‌های اجتماعی است.

این روانشناس با اشاره به اینکه سلامت اجتماعی نوعی ارزیابی و شناخت افراد از خود و عملکردشان در اجتماع و کیفیت روابط آنها با افراد دیگر برای مثال نزدیکان و گروه های اجتماعی است، عنوان کرد: منظور از یکپارچگی اجتماعی احساس تعلق به جامعه و احساس حمایت شدن از طرف جامعه است.

وی اضافه کرد: منظور از پذیرش اجتماعی، داشتن گرایش های مثبت نسبت به افراد، تصدیق کردن دیگران و پذیرفتن افراد علی رغم برخی رفتار سردرگم کننده و پیچیده آنهاست و منظور از مشارکت اجتماعی باوری است که طبق آن فرد خود را عضوی حیاتی از اجتماع می‌داند که در مسائل مهم آن می‌تواند تصمیم گیرنده باشد.

عباسی راد با اشا ه به اینکه بحث سلامت اجتماعی مفهومی است که در یک یا دو دهه اخیر برجسته شده است، گفت: وقتی بحث سلامت می شود ذهن ها اکثرا معطوف به سلامت جسم و روح می‌شود در حالی که سلامت اجتماعی امری متفاوت از سلامت جسم و روان است، این امر ریشه در روانشناسی و پیش از آن در پزشکی  دارد.

وی افزود: احساس و ارزیابی که فرد نسبت به پیرامون خود دارد، با عنون سلامت اجتماعی شناخته می‌شود، در واقع بحث سلامت اجتماعی یک واژه کلی‌ است و با جنبه فردی یا جنبه روانی و یا جنبه‌های اقتصادی و سیاسی ارتباط دارد، در کل آنچه در سلامت اجتماعی مهم است قید اجتماعی بودن آن است.

این روانشناس افزود: عوامل مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در تحقق سلامت اجتماعی در جامعه و میزان آن تاثیر می گذارند هر چه رضایت فرد از زندگی بیشتر باشد و امید به آینده وی افزایش یابد، فقر و فساد کمتر باشد و مشارکت شهروندان در تصمیمات مهم کشور بیشتر باشد، سلامت اجتماعی نیز افزایش می‌یابد و همین عوامل بر سلامت جسمانی و روانی فرد در ارتباط با دیگران تاثیر می‌گذارد.

عباسی راد با اشاره به اینکه از ابعاد مهم سلامت اجتماعی، مشارکت و اعتماد است، افزود: در بعد سیاسی افراد نیازمند اعتماد هستند؛ اعتماد مردم به صاحبان قدرت و اعتماد صاحبان قدرت به مردم، مردم باید بدانند که فقط در زمان انتخابات نیست که دولت نیازمند مشارکت آنها است بلکه در سایر تصمیم گیری ها نیز باید حس فعال بودن و مهم بودن داشته باشند.

جامعه سالم در گرو سلامت اجتماعی 

وی ادامه داد: به طور کلی اهمیت سلامت اجتماعی در این است که افراد با برخورداری از آن بهتر می‌توانند نقش‌های اجتماعی را ایفا کنند و از عهده‌ی مشکلات برآیند.

عباسی راد ادامه داد: معمولا،   افراد برخوردار از سلامت اجتماعی در خانواده‌هایی رشد می‌کنند که ثبات و انسجام بسیار دارند و می‌توانند در فعالیت‌های گروهی و جمعی مشارکت بیشتر داشته باشند، انطباق این افراد با هنجارها و ارزش‌های جامعه بسیار است و چنین وضعی می‌تواند خود مانع وقوع بسیاری مسائل و آسیب‌هایی همچون خودکشی، فسا و مواردی از این دست باشد.

این روانشناس با اشاره به اینکه معمولا جامعه‌ای که فاقد سلامت اجتماعی است از سلامت روانی و جسمانی نیز به دور است، عنوان کرد: سلامت اجتماعی و ابعاد و مولفه‌های آن به شدت بر سایر ابعاد سلامت تاثیر گذار است، از هم گسیختگی اجتماعی، فرار مغزها، مهاجرت از روستا به شهر، افزایش طلاق و مشکلات خانوادگی، بدرفتاری با کودک، ترک و افت تحصیل،   رفتارهای ضد اجتماعی، جرائم مربوط به مواد مخدر، از خود بیگانگی اجتماعی، بزهکاری، پرخاشگری، خشونت و انحرافات اجتماعی از پیامدهای منفی یک جامعه است که از نظر سلامت اجتماعی دارای نقصان است.

عباسی راد در رابطه با اهمیت پرداختن به سلامت اجتماعی، افزود: اگر سلامت اجتماعی تهدید شود زمینه‌های گسست خانواده، بیکاری و حتی گسست فرد با خود که یا به صورت خودکشی و یا به صورت تنهایی و انزوا گزینی آشکار می‌شود، افزایش می یابد.

وی ادامه داد: حتی در مورد خشونت هم همینگونه است، از خشونت‌های خیابانی گرفته تا خشونت‌های سازمان یافته، همه نشان از ضعف در سلامت اجتماعی دارد، از این رو توجه به سلامت اجتماعی و ابعاد آن از موضوعات بسیار مهم در هر جامعه‌ای است.

انتهای پیام