• دوشنبه / ۵ اسفند ۱۳۹۸ / ۲۰:۴۰
  • دسته‌بندی: خراسان رضوی
  • کد خبر: 98120504254
  • خبرنگار : 50108

تصویب لایحه اصلاح و متمم بودجه سال ۹۸ شهرداری مشهد

تصویب لایحه اصلاح و متمم بودجه سال ۹۸ شهرداری مشهد

ایسنا/خراسان رضوی در جلسه امروز شورای شهر مشهد لایحه اصلاح و متمم بودجه سال ۹۸ شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری مشهد به تصویب رسید.

در هشتاد و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد که امروز در تالار شهر برگزار شد، لوایح اصلاح و متمم بودجه سال ۹۸ شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری مشهد به تصویب رسید.

 اصلاح و متمم بودجه سال ۹۸ شرکت  بهره‌برداری قطارشهری

«ماده واحده: اصلاح و متمم بودجه سال ۱۳۹۸ شرکت  بهره‌برداری قطارشهری که از حیث منابع به مبلغ ۲,۱۱۴,۲۱۵,۲۴۹,۰۰۰ (دو هزار و صد و چهارده میلیارد و دویست و پانزده میلیون و دویست و چهل و نه هزار) ریال و از حیث مصارف به مبلغ ۲,۱۱۴,۲۱۵,۲۴۹,۰۰۰ (دو هزار و صد و چهارده میلیارد و دویست و پانزده میلیون و دویست و چهل و نه هزار) ریال (که منابع و مصارف نسبت به بودجه مصوب سال ۱۳۹۸ به میزان ۴۷ درصد افزایش داشته است) با لحاظ تبصره‌های زیر و به شرح آلبوم پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر به تصویب رسید:

تبصره ۱ : شهرداری مشهد مقدس مکلف است با توجه به افزایش نرخ بنزین و تغییر محسوس در تقاضای مسافربری قطارشهری، همچنین تکمیل خط ۲، گزارش تحلیلی تغییرات مسافر در خطوط قطار شهری را ظرف مدت سه ماه به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

تبصره ۲: در صورت مغایرت اعتبارات پروژه‌های تفویضی با بودجه مصوب شهرداری، ملاک عمل، بودجه شهرداری مشهد مقدس بوده و شهرداری مشهد  (شرکت  بهره‌برداری قطارشهری) مکلف است، گزارش عملکرد موارد مغایر را در پیوست لایحه تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸ به شورای اسلامی شهر ارایه نماید».

اصلاح و متمم بودجه سال ۹۸ سازمان حمل‌ونقل بار درون‌شهری و حومه

«ماده واحده: اصلاح و متمم بودجه سال ۱۳۹۸ سازمان حمل‌ونقل بار درون‌شهری و حومه که از حیث منابع به مبلغ ۱۱۱.۱۰۴.۱۸۵.۰۰۰ (صد و یازده میلیارد و یکصد و چهار میلیون و یکصد و هشتاد و پنج هزار) ریال و از حیث مصارف به مبلغ ۱۱۱.۱۰۴.۱۸۵.۰۰۰ (صد و یازده میلیارد و یکصد و چهار میلیون و یکصد و هشتاد و پنج هزار) ریال (که منابع و مصارف نسبت به بودجه مصوب سال ۱۳۹۸ به میزان ۱۹ درصد افزایش داشته است) با رعایت تبصره‌های زیر و به شرح آلبوم پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر به تصویب رسید:

تبصره ۱: شهرداری مشهد مقدس (سازمان حمل‌ونقل بار درون‌شهری و حومه) مکلف است، آخرین وضعیت اجرای طرح محدوده‌های زمانی و مکانی حمل‌ونقل بار درون‌شهری (مشکلات و موانع موجود، میزان استقبال و ....) را ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این مصوبه به شورای اسلامی شهر ارسال نماید.

تبصره ۲: در صورت مغایرت اعتبارات پروژه‌های تفویضی با بودجه مصوب شهرداری، ملاک عمل، بودجه شهرداری مشهد مقدس بوده و شهرداری مشهد مقدس (سازمان حمل‌ونقل بار درون‌شهری و حومه) مکلف است، گزارش عملکرد موارد مغایر را در پیوست لایحه تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸ به شورای اسلامی شهر ارایه نماید».

اصلاح و متمم بودجه سال ۹۸ شرکت ترافیک هوشمند الیت

«ماده واحده: اصلاح و متمم بودجه سال ۱۳۹۸ شرکت ترافیک هوشمند الیت که از حیث منابع به مبلغ ۷۰۷,۲۲۳,۹۰۵,۰۰۰ (هفتصد و هفت میلیارد و دویست و بیست و سه میلیون و نهصد و پنج هزار) ریال و از حیث مصارف مبلغ ۷۰۷,۲۲۳,۹۰۵,۰۰۰ (هفتصد و هفت میلیارد و دویست و بیست و سه میلیون و نهصد و پنج هزار) ریال (که منابع و مصارف نسبت به بودجه مصوب سال ۱۳۹۸ به میزان ۱۱ درصد افزایش داشته است) با رعایت تبصره‌ زیر و به شرح آلبوم پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر به تصویب رسید:

تبصره: در صورت مغایرت اعتبارات پروژه‌های تفویضی با بودجه مصوب شهرداری، ملاک عمل، بودجه شهرداری مشهد بوده و شهرداری مشهد  (شرکت ترافیک هوشمند الیت) مکلف است، گزارش عملکرد موارد مغایر را در پیوست لایحه تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸ به شورای اسلامی شهر ارایه نماید».

اصلاح و متمم بودجه سال ۹۸ سازمان حمل‌ونقل و ترافیک

«ماده واحده: اصلاح و متمم بودجه سال ۱۳۹۸ سازمان حمل‌ونقل و ترافیک که از حیث منابع به مبلغ ۱,۱۲۶,۵۱۲,۶۱۵,۰۰۰ (یک هزار و یکصد و بیست و شش میلیارد و پانصد و دوازده میلیون و ششصد و پانزده هزار) ریال و از حیث مصارف به مبلغ ۱,۱۲۶,۵۱۲,۶۱۵,۰۰۰ (یک هزار و یکصد و بیست و شش میلیارد و پانصد و دوازده میلیون و ششصد و پانزده هزار) ریال (که منابع و مصارف نسبت به بودجه سال ۱۳۹۸ به میزان ۱۲۸ درصد افزایش داشته است) با رعایت تبصره‌های زیر و به شرح آلبوم پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر به تصویب رسید:

تبصره ۱: شهرداری مشهد (سازمان حمل و نقل و ترافیک) مکلف است، با توجه به اجرای پروژه حق تقدم عابر پیاده در سطح شهر و لزوم فرهنگ‌سازی و اعمال قانون بعد از اجرای زیرساخت‌های مربوط این طرح، ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ لازم الاجراشدن این مصوبه، برنامه‌های فرهنگ‌سازی و آموزش شهروندی و همچنین  اعمال قانون در این حوزه را، جهت اخذ تأییدیه کمیسیون مشترک فرهنگی، اجتماعی، زیارت، گردشگری و رسانه و عمران، حمل‌ونقل و ترافیک، به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

تبصره ۲: شهرداری مشهد (سازمان حمل و نقل و ترافیک) مکلف است، با توجه به انجام طرح زوج و فرد در هسته مرکزی شهر و همچنین در دست بررسی بودن طرح‌هایی از جمله مدیریت ترافیک در هسته مرکزی، ظرف مدت یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه، نسبت به بازنگری طرح ترافیک محدوده مرکزی اقدام و موارد را جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به شورای اسلامی شهر ارایه نماید.

تبصره ۳: در صورت مغایرت اعتبارات پروژه‌های تفویضی با بودجه مصوب شهرداری، ملاک عمل، بودجه شهرداری مشهد بوده و شهرداری مشهد(سازمان حمل‌ونقل و ترافیک) مکلف است، گزارش عملکرد موارد مغایر را در پیوست لایحه تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸ به شورای اسلامی شهر ارایه نماید».

اصلاح و متمم بودجه سال ۹۸ سازمان اتوبوس‌رانی

«ماده واحده: اصلاح و متمم بودجه سال ۱۳۹۸ سازمان اتوبوس‌رانی که از حیث منابع به مبلغ ۴,۴۷۸,۲۸۷,۴۲۸,۰۰۰ (چهار هزار و چهارصد و هفتاد و هشت میلیارد و دویست و هشتاد و هفت میلیون و چهارصد و بیست و هشت هزار) ریال و از حیث مصارف به مبلغ ۴,۴۷۸,۲۸۷,۴۲۸,۰۰۰ (چهار هزار و چهارصد و هفتاد و هشت میلیارد و دویست و هشتاد و هفت میلیون و چهارصد و بیست و هشت هزار) ریال (که منابع و مصارف نسبت به بودجه مصوب سال ۱۳۹۸ به میزان ۱۳ درصد افزایش داشته است) با لحاظ تبصره‌های زیر و به شرح آلبوم پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر به تصویب رسید:

تبصره ۱: شهرداری مشهد (سازمان اتوبوسرانی) مکلف است، نسبت به اثرسنجی اجرای مسیرهای ویژه فرار در محور فردوسی- قرنی اقدام و نتایج آن را ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس ارائه نماید.

تبصره ۲: شهرداری مشهد مقدس (سازمان اتوبوس‌رانی) مکلف است، نسبت به بررسی تغییرات تقاضای سفر با اتوبوس (تحت تاثیر افزایش قیمت بنزین و سایر پارامتر های موجود) اقدام و گزارش تحلیلی مربوط را ظرف مدت یک ماه از تاریخ لازم الاجراشدن این مصوبه به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس ارائه نماید.

تبصره ۳: در صورت مغایرت اعتبارات پروژه‌های تفویضی با بودجه مصوب شهرداری، ملاک عمل، بودجه شهرداری مشهد بوده و شهرداری مشهد مقدس (سازمان اتوبوسرانی) مکلف است، گزارش عملکرد موارد مغایر را در پیوست لایحه تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸ به شورای اسلامی شهر ارایه نماید».

اصلاح و متمم بودجه سال ۹۸ سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسی‌رانی

«ماده واحده: اصلاح و متمم بودجه سال ۱۳۹۸ سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسی‌رانی که از حیث منابع به مبلغ ۲۳۸,۷۶۷,۸۲۷,۰۰۰ (دویست و سی و هشت میلیارد و هفتصد و شصت و هفت میلیون و هشتصد و بیست و هفت هزار) ریال و از حیث مصارف به مبلغ ۲۳۸,۷۶۷,۸۲۷,۰۰۰ (دویست و سی و هشت میلیارد و هفتصد و شصت و هفت میلیون و هشتصد و بیست و هفت هزار) ریال (که منابع و مصارف نسبت به بودجه مصوب سال ۱۳۹۸ به میزان ۹۶ درصد افزایش داشته است) با لحاظ تبصره‌های زیر و به شرح آلبوم پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر به تصویب رسید:

تبصره ۱: شهرداری مشهد (سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسی‌رانی) مکلف است، برنامه‌ای برای حمایت از تاکسی‌های تلفنی و اینترنتی محلی در مقابل تاکسی‌های اینترنتی را حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این مصوبه به شورای اسلامی شهر ارایه نماید.

تبصره ۲: شهرداری مشهد مکلف است، گزارش اجرای تبصره اختصاصی بودجه سال ۱۳۹۸ سازمان تاکسی‌رانی را ( با موضوع پرداخت وجوه حاصل از عوارض سالیانه وصولی خودروهای فعال در بخش حمل‌ونقل سبک شهری به این سازمان به تفکیک تاکسی، سرویس مدرسه، آژانس و ....)، حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این مصوبه به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس ارائه نماید.

تبصره ۳: در صورت مغایرت اعتبارات پروژه‌های تفویضی با بودجه مصوب شهرداری، ملاک عمل، بودجه شهرداری مشهد بوده و شهرداری مشهد (سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسی‌رانی) مکلف است، گزارش عملکرد موارد مغایر را در پیوست لایحه تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸ به شورای اسلامی شهر ارایه نماید».

اصلاح و متمم بودجه سال ۹۸ سازمان پایانه‌های مسافربری

«ماده واحده: اصلاح و متمم بودجه سال ۱۳۹۸ سازمان پایانه‌های مسافربری که از حیث منابع به مبلغ ۵۱۹,۴۰۹,۱۲۵,۰۰۰ (پانصد و نوزده میلیارد و چهارصد و نه میلیون و یکصد و بیست و پنج هزار) ریال و از حیث مصارف به مبلغ ۵۱۹,۴۰۹,۱۲۵,۰۰۰ (پانصد و نوزده میلیارد و چهارصد و نه میلیون و یکصد و بیست و پنج هزار) ریال (که منابع و مصارف نسبت به بودجه مصوب سال ۱۳۹۸ به میزان ۱۸ درصد افزایش داشته است) با رعایت تبصره زیر و به شرح آلبوم پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر به تصویب رسید:

تبصره: در صورت مغایرت اعتبارات پروژه‌های تفویضی با بودجه مصوب شهرداری، ملاک عمل، بودجه شهرداری مشهد بوده و شهرداری مشهد (سازمان پایانه‌های مسافربری) مکلف است، گزارش عملکرد موارد مغایر را در پیوست لایحه تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸ به شورای اسلامی شهر ارایه نماید».

اصلاح و متمم بودجه سال ۱۳۹۸ شرکت قطارشهری

«ماده واحده: اصلاح و متمم بودجه سال ۱۳۹۸ شرکت قطارشهری، که در بخش منابع به مبلغ ۴,۸۰۴,۶۰۳,۳۲۲,۰۰۰ (چهار هزار و هشتصد و چهار میلیارد و ششصد و سه میلیون و سیصد و بیست و دو هزار) ریال و در بخش مصارف به مبلغ ۴,۸۰۴,۶۰۳,۳۲۲,۰۰۰ (چهار هزار و هشتصد و چهار میلیارد و ششصد و سه میلیون و سیصد و بیست و دو هزار) ریال (منابع و مصارف نسبت به بودجه مصوب سال ۱۳۹۸ به میزان ۳۴ درصد کاهش داشته است) است، با رعایت تبصره‌های زیر و به شرح آلبوم پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تصویب شد:

تبصره ۱: شهرداری مشهد (شرکت قطارشهری) مکلف است، به منظور افزایش بهره‌برداری از خطوط قطارشهری و افزایش ظرفیت سرویس‌دهی خطوط ریلی، گزارش اقدامات تامین ۶۰ واگن سبک شهری (LRV) را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این مصوبه، به شورای اسلامی شهر ارایه نماید.

تبصره ۲: در صورت مغایرت اعتبارات پروژه‌های تفویضی با بودجه مصوب شهرداری، ملاک عمل، بودجه شهرداری مشهد بوده و شهرداری مشهد (شرکت قطارشهری) مکلف است، گزارش عملکرد موارد مغایر را در پیوست لایحه تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸ به شورای اسلامی شهر ارایه نماید».

اصلاح و متمم بودجه سال ۹۸ سازمان عمران

«ماده واحده: اصلاح و متمم بودجه سال ۱۳۹۸ سازمان عمران، که در بخش منابع به مبلغ ۴,۳۰۲,۰۹۸,۳۶۳,۰۰۰ (چهار هزار و سیصد و دو میلیارد و نود و هشت میلیون و سیصد و شصت و سه هزار) ریال و در بخش مصارف به مبلغ ۴,۳۰۲,۰۹۸,۳۶۳,۰۰۰ (چهار هزار و سیصد و دو میلیارد و نود و هشت میلیون و سیصد و شصت و سه هزار) ریال (منابع و مصارف نسبت به بودجه مصوب سال ۱۳۹۸ به میزان ۶۱۸ درصد افزایش داشته است) است، با لحاظ تبصره‌های زیر و به شرح آلبوم پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تصویب شد:

تبصره ۱: شهرداری مشهد (سازمان عمران) مکلف است، با توجه به عدم ثبت قراردادها در سامانه امور قرادادها، تمامی قراردادهای خود را در این سامانه ثبت و رونوشتی از آن را به شورای اسلامی شهر ارسال نماید.

تبصره ۲: در صورت مغایرت اعتبارات پروژه‌های تفویضی با بودجه مصوب شهرداری، ملاک عمل، بودجه شهرداری مشهد بوده و شهرداری مشهد  (سازمان عمران) مکلف است، گزارش عملکرد موارد مغایر را در پیوست لایحه تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸ به شورای اسلامی شهر ارایه نماید».

اصلاح و متمم بودجه سال ۹۸ سازمان پارک‌ها و فضای سبز

«ماده واحده: اصلاح و متمم بودجه سال ۱۳۹۸ سازمان پارک‌ها و فضای سبز، که در بخش منابع به مبلغ ۱,۵۹۷,۷۵۹,۲۸۲,۰۰۰  (یک هزار و پانصد و نود و هفت میلیارد و هفتصد و پنجاه و نه میلیون و دویست و هشتاد و دو هزار) ریال و در بخش مصارف به مبلغ ۱,۵۹۷,۷۵۹,۲۸۲,۰۰۰  (یک هزار و پانصد و نود و هفت میلیارد و هفتصد و پنجاه و نه میلیون و دویست و هشتاد و دو هزار) ریال (که منابع و مصارف نسبت به بودجه مصوب سال ۱۳۹۸ به میزان ۲۲ درصد افزایش داشته است) است، با لحاظ تبصره زیر و به شرح آلبوم پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تصویب شد:

تبصره: در صورت مغایرت اعتبارات پروژه‌های تفویضی با بودجه مصوب شهرداری، ملاک عمل، بودجه شهرداری مشهد بوده و شهرداری مشهد (سازمان پارک‌ها و فضای سبز) مکلف است، گزارش عملکرد موارد مغایر را در پیوست لایحه تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸ به شورای اسلامی شهر ارایه نماید».

اصلاح و متمم بودجه سال ۹۸ سازمان میادین میوه و تره بار

«ماده واحده: اصلاح و متمم بودجه سال ۱۳۹۸ سازمان میادین میوه و تره‌بار، که در بخش منابع به مبلغ ۶۷۵,۰۳۲,۳۵۵,۰۰۰  (ششصد و هفتاد و پنج میلیارد و سی و دو میلیون و سیصد و پنجاه و پنج هزار) ریال و در بخش مصارف به مبلغ ۶۷۵,۰۳۲,۳۵۵,۰۰۰  (ششصد و هفتاد و پنج میلیارد و سی و دو میلیون و سیصد و پنجاه و پنج هزار) ریال (منابع و مصارف نسبت به بودجه مصوب سال ۱۳۹۸ به میزان ۴۲ درصد کاهش داشته است) است، با لحاظ تبصره‌های زیر و به شرح آلبوم پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تصویب شد:

تبصره ۱: شهرداری مشهد (سازمان میادین میوه و تره‌بار) مکلف است، در زمان بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، گزارش اقدامات و برنامه‌های سازمان در خصوص ساماندهی دکه‌های مطبوعات را به شورای اسلامی شهر ارایه نماید.

تبصره ۲: شهرداری مشهد (سازمان میادین میوه و تره بار) مکلف است، گزارش کاملی از درآمدها و هزینه‌های سازمان را در زمان بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ به شورای اسلامی شهر ارایه نماید.

تبصره ۳: در صورت مغایرت اعتبارات پروژه‌های تفویضی با بودجه مصوب شهرداری، ملاک عمل، بودجه شهرداری مشهد بوده و شهرداری مشهد (سازمان میادین میوه و تره‌بار) مکلف است، گزارش عملکرد موارد مغایر را در پیوست لایحه تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸ به شورای اسلامی شهر ارایه نماید».

اصلاح و متمم بودجه سال ۹۸ سازمان مدیریت پسماند

«ماده واحده: اصلاح و متمم بودجه سال ۱۳۹۸ سازمان مدیریت پسماند، که در بخش منابع به مبلغ ۲,۱۲۱,۰۶۵,۰۴۱,۰۰۰  (دو هزار و یکصد و بیست و یک میلیارد و شصت و پنج میلیون و چهل و یک هزار) ریال و در بخش مصارف به مبلغ ۲,۱۲۱,۰۶۵,۰۴۱,۰۰۰  (دو هزار و یکصد و بیست و یک میلیارد و شصت و پنج میلیون و چهل و یک هزار) ریال (منابع و مصارف نسبت به بودجه مصوب سال ۱۳۹۸ به میزان ۴۵ درصد افزایش داشته است) است، با رعایت تبصره زیر و به شرح آلبوم پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تصویب شد:

تبصره: در صورت مغایرت اعتبارات پروژه‌های تفویضی با بودجه مصوب شهرداری، ملاک عمل، بودجه شهرداری مشهد بوده و شهرداری مشهد (سازمان مدیریت پسماند) مکلف است، گزارش عملکرد موارد مغایر را در پیوست لایحه تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸ به شورای اسلامی شهر ارایه نماید».

اصلاح و متمم بودجه سال ۹۸ سازمان آتش‌نشانی و خدمات‌ایمنی

«ماده واحده: اصلاح و متمم بودجه سال ۱۳۹۸ سازمان آتش‌نشانی و خدمات‌ایمنی، که در بخش منابع به مبلغ  ۴,۳۱۰,۱۰۴,۸۰۵,۰۰۰  (چهار هزار و سیصد و ده میلیارد و یکصد و چهار میلیون و هشتصد و پنج هزار) ریال و در بخش مصارف به مبلغ  ۴,۳۱۰,۱۰۴,۸۰۵,۰۰۰  (چهار هزار و سیصد و ده میلیارد و یکصد و چهار میلیون و هشتصد و پنج هزار) ریال (منابع و مصارف نسبت به بودجه مصوب سال ۱۳۹۸ به میزان ۶۸ درصد افزایش داشته است) است، با رعایت تبصره زیر و به شرح آلبوم پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تصویب شد:

تبصره: در صورت مغایرت اعتبارات پروژه‌های تفویضی با بودجه مصوب شهرداری، ملاک عمل، بودجه شهرداری مشهد بوده و شهرداری مشهد (سازمان آتش‌نشانی و خدمات‌ایمنی) مکلف است، گزارش عملکرد موارد مغایر را در پیوست لایحه تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸ به شورای اسلامی شهر ارایه نماید».

اصلاح بودجه سال ۹۸ شرکت گردشگری توسعه و عمران هفت‌حوض

«ماده واحده: اصلاح بودجه سال ۱۳۹۸ شرکت گردشگری توسعه و عمران هفت‌حوض، که در بخش منابع به مبلغ  ۱۴۶,۳۸۹,۴۲۲,۰۰۰ (یکصد و چهل و شش میلیارد و سیصد و هشتاد و نه میلیون و چهارصد و بیست و دو هزار) ریال و در بخش مصارف به مبلغ  ۱۴۶,۳۸۹,۴۲۲,۰۰۰ (یکصد و چهل و شش میلیارد و سیصد و هشتاد و نه میلیون و چهارصد و بیست و دو هزار) ریال (منابع و مصارف نسبت به بودجه مصوب سال ۱۳۹۸ به میزان ۱۸ درصد افزایش داشته است) است، با رعایت تبصره‌های زیر و به شرح آلبوم پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تصویب شد:

تبصره ۱: با توجه به عدم اجرای تبصره ۳ مصوبه شماره ۷۶۹۰/۹۸/۵/ش مورخ ۰۱/۰۵/۹۸ آلبوم تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ در موعد مقرر و نظر به اینکه طرح جامع و تفصیلی محدوده گردشگری هفت‌حوض پس از گذشت دو سال از فعالیت شورای اسلامی شهر مشهد، تعیین تکلیف نشده و این امر باعث عدم جذب سرمایه بخش خصوصی شده است، لذا ضمن تذکر، شهرداری موظف می‌گردد ظرف مدت سه ماه در خصوص مکانیزم تهیه طرح و انخاب مشاور و عقد قرارداد ترجیحا از طریق برگزاری مسابقه ایده‌پردازی با هماهنگی و تایید کمیسیون ماده ۵ و در قالب دستورالعمل مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام نماید.

تبصره ۲: شهرداری مشهد (شرکت گردشگری توسعه و عمران هفت حوض) موظف است با توجه به عدم اجرای تبصره ۴ مصوبه شماره ۷۶۹۰/۹۸/۵/ش مورخ ۰۱/۰۵/۹۸ آلبوم تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ شرکت مذکور، نسبت به ارایه طرح‌هایی که در چارچوب طرح جامع و شفاف است و از طریق فراخوان جذب سرمایه‌گذار به بخش خصوصی واگذار نماید.

تبصره ۳: شهرداری مشهد (شرکت گردشگری توسعه و عمران هفت حوض) موظف است، اسناد و مدارک مربوط به آنالیز پیمان کارکنان بویژه فصلی فضای سبز را در زمان بررسی لایحه بودجه سال ۹۹ به شورای اسلامی شهر ارایه نماید.

تبصره ۴: در صورت مغایرت اعتبارات پروژه‌های تفویضی با بودجه مصوب شهرداری، ملاک عمل، بودجه شهرداری مشهد بوده و شهرداری مشهد (شرکت گردشگری توسعه و عمران هفت‌حوض) مکلف است، گزارش عملکرد موارد مغایر را در پیوست لایحه تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸ به شورای اسلامی شهر ارایه نماید».

اصلاح و متمم بودجه سال ۹۸ سازمان فردوس‌ها

«ماده واحده: اصلاح و متمم بودجه سال ۱۳۹۸ سازمان فردوس‌ها، که در بخش منابع به مبلغ ۶۹۲,۲۸۳,۶۲۰,۰۰۰ (ششصد و نود و دو میلیارد و دویست و هشتاد و سه میلیون و ششصد و بیست هزار) ریال و در بخش مصارف به مبلغ ۶۹۲,۲۸۳,۶۲۰,۰۰۰ (ششصد و نود و دو میلیارد و دویست و هشتاد و سه میلیون و ششصد و بیست هزار) ریال ( منابع و مصارف نسبت به بودجه مصوب سال ۱۳۹۸ به میزان ۶ درصد افزایش داشته است) است، با رعایت تبصره زیر و به شرح آلبوم پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تصویب شد:

تبصره: در صورت مغایرت اعتبارات پروژه‌های تفویضی با بودجه مصوب شهرداری، ملاک عمل، بودجه شهرداری مشهد بوده و شهرداری مشهد (سازمان فردوس‌ها) مکلف است، گزارش عملکرد موارد مغایر را در پیوست لایحه تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸ به شورای اسلامی شهر ارایه نماید».

اصلاح بودجه سال ۹۸ سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

«ماده واحده: اصلاح بودجه سال ۱۳۹۸ سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات، که در بخش منابع به مبلغ ۹۱۰,۵۴۷,۸۳۱,۰۰۰ (نهصد و ده میلیارد و پانصد و چهل و هفت میلیون و هشتصد و سی و یک هزار) ریال و در بخش مصارف به مبلغ ۹۱۰,۵۴۷,۸۳۱,۰۰۰ (نهصد و ده میلیارد و پانصد و چهل و هفت میلیون و هشتصد و سی و یک هزار) ریال (منابع و مصارف نسبت به بودجه مصوب سال ۱۳۹۸ به میزان ۱۰ درصد افزایش داشته است) است، با لحاظ تبصره زیر و به شرح آلبوم پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تصویب شد:

تبصره: در صورت مغایرت اعتبارات پروژه‌های تفویضی با بودجه مصوب شهرداری، ملاک عمل، بودجه شهرداری مشهد بوده و شهرداری مشهد (سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات) مکلف است، گزارش عملکرد موارد مغایر را در پیوست لایحه تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸ به شورای اسلامی شهر ارایه نماید».

 اصلاح بودجه سال ۹۸ سازمان زمین و مسکن

«ماده واحده: اصلاح بودجه سال ۱۳۹۸ سازمان زمین و مسکن، که در بخش منابع به مبلغ ۳,۶۰۷,۹۰۴,۰۸۵,۰۰۰ (سه هزار و شصت و هفت میلیارد و نهصد و چهار میلیون و هشتاد و پنج هزار) ریال و در بخش مصارف به مبلغ ۳,۶۰۷,۹۰۴,۰۸۵,۰۰۰ (سه هزار و شصت و هفت میلیارد و نهصد و چهار میلیون و هشتاد و پنج هزار) ریال ( منابع و مصارف نسبت به بودجه مصوب سال ۱۳۹۸ به میزان ۳ درصد افزایش داشته است) است، با رعایت تبصره زیر و به شرح آلبوم پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تصویب شد:

تبصره ۱: با توجه به عدم اجرای تبصره‌های ۱ و ۲ اختصاصی بودجه مصوب سال۱۳۹۸ این سازمان (در موضوعات ساماندهی اراضی بزرگ مقیاس و سهم خدمات بابت ورود به محدوده)، ضمن تذکر به شهرداری، شهرداری مشهد  (سازمان زمین و مسکن) مکلف است، نسبت به تسریع در اجرای تباصر مذکور اقدام و گزارش اقدامات را تا پایان سال ۱۳۹۸ به شورای اسلامی شهر مشهد ارایه نماید.

تبصره ۲: با توجه به اقدامات صورت گرفته در اجرای تبصره سه اختصاصی بودجه مصوب سال۱۳۹۸ این سازمان (در موضوعات اخذ سند مالکیت اراضی متعلق به شهرداری)، ضمن تاکید بر پیگیری و تسریع در اجرای تبصره مذکور، شهرداری مشهد مقدس (سازمان زمین و مسکن) مکلف است، نسبت به نهایی نمودن موضوع و ارایه گزارش تا پایان سال ۱۳۹۸ به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس اقدام نماید.

تبصره ۳: در صورت مغایرت اعتبارات پروژه‌های تفویضی با بودجه مصوب شهرداری، ملاک عمل، بودجه شهرداری مشهد بوده و شهرداری مشهد (سازمان زمین و مسکن) مکلف است، گزارش عملکرد موارد مغایر را در پیوست لایحه تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸ به شورای اسلامی شهر ارایه نماید».

اصلاح بودجه سال ۹۸ سازمان فرهنگی و اجتماعی

«ماده واحده: اصلاح بودجه سال ۱۳۹۸ سازمان فرهنگی و اجتماعی، که در بخش منابع به مبلغ ۱,۹۵۲,۹۰۲,۱۱۱,۰۰۰ (یک هزار و نهصد و پنجاه و دو میلیارد و نهصد و دو میلیون و یکصد و یازده هزار) ریال و در بخش مصارف به مبلغ ۱,۹۵۲,۹۰۲,۱۱۱,۰۰۰ (یک هزار و نهصد و پنجاه و دو میلیارد و نهصد و دو میلیون و یکصد و یازده هزار) ریال (منابع و مصارف نسبت به بودجه مصوب سال ۱۳۹۸ به میزان ۴۹ درصد افزایش داشته است) است، با رعایت تبصره زیر و به شرح آلبوم پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تصویب شد:

تبصره: در صورت مغایرت اعتبارات پروژه‌های تفویضی با بودجه مصوب شهرداری، ملاک عمل، بودجه شهرداری مشهد بوده و شهرداری مشهد (سازمان فرهنگی و اجتماعی) مکلف است، گزارش عملکرد موارد مغایر را در پیوست لایحه تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸ به شورای اسلامی شهر ارایه نماید».

اصلاح و متمم بودجه سال ۹۸ شرکت نمایشگاه بین‌المللی

«ماده واحده: اصلاح و متمم بودجه سال ۱۳۹۸ شرکت نمایشگاه بین‌المللی، که در بخش منابع به مبلغ ۲۸۳,۳۴۴,۲۸۱,۰۰۰ (دویست و هشتاد و سه میلیارد و سیصد و چهل و چهار میلیون و دویست و هشتاد و یک هزار) ریال و در بخش مصارف به مبلغ ۲۸۳,۳۴۴,۲۸۱,۰۰۰ (دویست و هشتاد و سه میلیارد و سیصد و چهل و چهار میلیون و دویست و هشتاد و یک هزار) ریال ( منابع و مصارف نسبت به بودجه مصوب سال ۱۳۹۸ به میزان ۱۳ درصد افزایش داشته است) است، با رعایت تبصره‌های زیر و به شرح آلبوم پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تصویب شد:

تبصره ۱: شهرداری مشهد (شرکت نمایشگاه بین‌المللی مشهد) مکلف است، حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ لازم الاجراشدن این مصوبه، نسبت به استقرار، راه‌اندازی و استفاده از سامانه‌های مرتبط با امور برنامه و بودجه، قراردادها، صورت وضعیت، کنترل پروژه و ... اقدام و گزارش آن را در پیوست لایحه تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸ به شورای اسلامی شهر ارایه نماید.

تبصره ۲: شهرداری مشهد (شرکت نمایشگاه بین‌المللی) مکلف است، با توجه به عدم ثبت قراردادها در سامانه امور قرادادها، تمامی قراردادهای خود را در این سامانه ثبت و رونوشتی از آن را به شورای اسلامی شهر ارسال نماید.

تبصره ۳: در صورت مغایرت اعتبارات پروژه‌های تفویضی با بودجه مصوب شهرداری، ملاک عمل، بودجه شهرداری مشهد بوده و شهرداری مشهد (شرکت نمایشگاه بین‌المللی) مکلف است، گزارش عملکرد موارد مغایر را در پیوست لایحه تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸ به شورای اسلامی شهر ارایه نماید».

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.