• صوت / با تاکسی کوکایین آلمانی به فضا بروید!

    صوت / با تاکسی کوکایین آلمانی به فضا بروید!

    طی سال‌های گذشته تولید و خرید و فروش ماده مخدر کوکایین در اروپا سیر افزایشی داشته و بسیاری از مردم کشورهای مختلف قاره اروپا را درگیر اعتیاد کرده است. خبرنگاران هفته‌نامه اشپیگل در این راستا پا به میدان گذاشته و جزئیات مصرف کوکایین در آلمان و اروپا را مورد بررسی و مداقه قرار داده‌اند. در این پادکست نگاهی انداخته‌ایم به این گزارش و سوژه اصلی آن که تاکسی‌ای موسوم به تاکسی‌کوکایین است. تاکسی‌کوکایین شکل تازه‌ای از قاچاق کوکایین است که تا اندازه زیادی دست پلیس آلمان را برای مقابله و واکنش بسته است.

برگزیده هفته