آخرین جلسه دادگاه شبنم نعمت زاده

کل اخبار:1
  • پدرش وزیر بود

    پدرش وزیر بود

    پس از برگزاری شش جلسه برای رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت زاده دختر وزیر سابق صمت، احمدرضا لشگری پور و شرکت توسعه دارویی رسا، حکم متهمان این پرونده صادر شد.