اختصاص ۴۱ میلیارد دلار برای اجرای ۳۵۰ طرح

کل اخبار:1