انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و هوایی ایران

کل اخبار:1
  • در سالگرد انجمن کهنسال گردشگری چه گذشت؟

    در سالگرد انجمن کهنسال گردشگری چه گذشت؟

    ۶۲‌امین سالگرد انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران همزمان با دومین روز نمایشگاه گردشگری تهران برگزار شد. این نشست که بیشتر به انگیزه طرح مشکلات دفاتر خدمات مسافرتی و هوایی برپا شده بود، با طرح انتقادها و اعتراض‌های آژانس‌دارها، در فضایی پرهیجان برگزار شد.