انواع سهمیه ها

کل اخبار:1
  • آیا قانون "سهمیه" آزمون‌ها اصلاح می‌شود؟

    نقش سهمیه‌ها در تحقق عدالت آموزشی کشور؛

    آیا قانون "سهمیه" آزمون‌ها اصلاح می‌شود؟

    سهمیه ورود به دانشگاه‌ها امروزه به یکی از موضوعات چالش‌برانگیز عرصه رقابت برای ورود به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی تبدیل شده است و طی دو سال اخیر بسیاری از داوطلبان با برگزاری تجمعات اعتراضی در مقابل وزارت علوم و مجلس با تبعیض‌آمیز خواندن قوانین مربوط به سهمیه‌ها،‌ اصلاح این قوانین را خواستار شدند. این داوطلبان اعمال سهمیه در آزمون‌ها را نوعی تبعیض و مغایر عدالت آموزشی در کشور می‌دانند.