برج جهان‌نما

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • این هتل می‌خواهد جا پایِ برج جهان نما بگذارد؟

    این هتل می‌خواهد جا پایِ برج جهان نما بگذارد؟

    احداث یک هتل در لایه دوم چهارباغ عباسی - کوچه ارفعی - با ارتفاع غیرابلاغی از سوی کمیسیون ماده ۵ و تصویب غیر کارشناسی آن در این کمیسیون، بار دیگر باعثِ مطرح کردنِ هشدارها این بار از سوی فعالانِ میراثی و شهرسازی شده است، آن‌ها این کار را خلاف ضوابط و مقررات قانونی می‌دانند.