خوارج

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • جز او که می‌توانست؟

    جز او که می‌توانست؟

    شهید مطهری می‌گوید: امام علی (ع) دو طبقه را سخت دفع کرده است؛ یکی منافقان زیرک و دیگری زاهدان احمق و تأکید می‌کند که جز او، احدی از مسلمانانِ معتقد به خدا و رسول و قیامت، به خود جرأت نمی‌داد که بر روی این‌ها شمشیر بکشد.