دعای روز بیست و ششم ماه مبارک رمضان

کل اخبار:3
 • شرح دعای روز بیست و ششم ماه مبارک رمضان+صوت

  شرح دعای روز بیست و ششم ماه مبارک رمضان+صوت

  در دعای روز بیست و ششم ماه مبارک رمضان آمده است: «این روایت کنایه از این است که انسان عیب‌های بزرگ خود را نمی‌بیند؛ اما عیب کوچک مردم را می‌بیند. این حدیث از معصوم (ع) است که خوش به حال کسی که عیب خودش را می‌بیند و به عیب کس دیگری کاری ندارد.»

 • شرح دعای روز بیست و ششم ماه مبارک رمضان+صوت

  شرح دعای روز بیست و ششم ماه مبارک رمضان+صوت

  در دعای روز بیست و ششم ماه مبارک رمضان آمده است: «این روایت کنایه از این است که انسان عیب‌های بزرگ خود را نمی‌بیند؛ اما عیب کوچک مردم را می‌بیند. این حدیث از معصوم (ع) است که خوش به حال کسی که عیب خودش را می‌بیند و به عیب کس دیگری کاری ندارد.»

 • دعای روز بیست و ششم ماه مبارک رمضان

  دعای روز بیست و ششم ماه مبارک رمضان

  در دعای روز بیست و ششم ماه مبارک رمضان آمده است:« این روایت کنایه از این است که انسان عیب‌های بزرگ خود را نمی‌بیند؛ اما عیب کوچک مردم را می‌بیند. این حدیث از معصوم (ع) است که خوش به حال کسی که عیب خودش را می‌بیند و به عیب کس دیگری کاری ندارد.»