دعای روز بیست و نهم ماه مبارک رمضان

کل اخبار:3
 • شرح دعای روز بیست‌ونهم ماه مبارک رمضان+صوت

  شرح دعای روز بیست‌ونهم ماه مبارک رمضان+صوت

  در دعای روز بیست و نهم ماه مبارک رمضان آمده است: «خدایا، همان‌طور که او در معامله عیب را می‌پوشاند تو هم به رحمت خودت عیب من را بپوشان. از سال‌ها پیش روز بیست و نهم رمضان در میان خانم‌ها به روز «غشنی» معروف است و آنها در مساجد حضور می‌یافتند و «غشنی» معنای پوشاندن می‌دهد.»

 • شرح دعای روز بیست‌ونهم ماه مبارک رمضان+صوت

  شرح دعای روز بیست‌ونهم ماه مبارک رمضان+صوت

  در دعای روز بیست و نهم ماه مبارک رمضان آمده است: «خدایا، همان‌طور که او در معامله عیب را می‌پوشاند تو هم به رحمت خودت عیب من را بپوشان. از سال‌ها پیش روز بیست و نهم رمضان در میان خانم‌ها به روز «غشنی» معروف است و آنها در مساجد حضور می‌یافتند و «غشنی» معنای پوشاندن می‌دهد.»

 • دعای روز بیست و نهم ماه مبارک رمضان

  دعای روز بیست و نهم ماه مبارک رمضان

  در دعای روز بیست و نهم ماه مبارک رمضان آمده است: «خدایا، همان‌طور که او در معامله عیب را می‌پوشاند تو هم به رحمت خودت عیب من را بپوشان. از سال‌ها پیش روز بیست و نهم رمضان در میان خانم‌ها به روز «غشنی» معروف است و آنها در مساجد حضور می‌یافتند و « غشنی» معنای پوشاندن می‌دهد.»