دعای روز هجدهم ماه مبارک رمضان

کل اخبار:1
  • شرح دعای روز هجدهم ماه مبارک رمضان+صوت

    شرح دعای روز هجدهم ماه مبارک رمضان+صوت

    در دعای روز هجدهم ماه مبارک رمضان آمده است: «خدایا متوجه کن من را تا از برکات سحر ماه رمضان استفاده کنم، در طول سال از سحر باید استفاده کرد به خصوص در ایام ماه رمضان. حافظ می‌گوید «آن گنج سعادت که خدا داد به حافظ / از ورد شب و روز و دعای سحری بود.»