دولت ایالات متحده

کل اخبار:1
  • همه‌ی دعاوی ایران در دادگاه لاهه

    همه‌ی دعاوی ایران در دادگاه لاهه

    درست جایی که جنگ‌ها با تبعاتی مرگبار و بدون چشم‌اندازی روشن آغاز می‌شوند، ادامه ‌می‌یابند و نقطه‌ی پایانی جز نابودی ترسیم نمی‌کنند، دیپلماسی و حقوق، می‌توانند طرح صلح و امنیت را ترسیم کنند.