روز خبرنگار

کل اخبار: 402
  • جشنوارۀ مطبوعات برگزار می‌شود یا نه؟

    جشنوارۀ مطبوعات برگزار می‌شود یا نه؟

    معاون امور فرهنگی و رسانه‌ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان با بیان توضیحاتی دربارۀ آخرین تصمیمات این اداره کل برای برگزاری مراسم روز خبرنگار و جشنواره مطبوعات، به بند «ل» مادۀ ۱۳۹ قانون مالیات نیز اشاره کرد و گفت: گرفتن مالیات از خبرنگاران قانونی نیست.