سقیفه

کل اخبار:2
  • ریشه‌های سیاسی وقوع عاشورا

    ریشه‌های سیاسی وقوع عاشورا

    پس از رحلت پیامبر(ص) قبیله‌گرایی که یکی از ارزش‌های دوران جاهلیت بود احیا شد و خود را در سقیفه بنی ساعده نشان داد. گویا اصحاب پیامبر(ص) (مهاجرین و انصار) گفتمان قبیله گرایی را در دلشان زنده نگه داشته بودند و منتظر موقعیت مناسبی برای ابراز آن بودند که تجمع سقیفه مکان مناسبی برای استفاده از چنین گفتمانی بود و در نهایت این امر باعث غصب ولایت و جانشینی امام علی(ع) شد.

  • شاه‌آبادی: تعیین جانشین پیامبر در نگاه توحیدی از اختیارات خداوند است

    شاه‌آبادی: تعیین جانشین پیامبر در نگاه توحیدی از اختیارات خداوند است

    رئیس موسسه غدیرشناسی با بیان این مطلب که امامت به معنی ریاست عامه و حاکمیت جامعه از نگاه توحیدی جعل و نصب‌اش در قدرت خداوند است، گفت: خداوند به هیچ یک پیامبران اختیار این را که برای خود جانشین تعیین کنند، نداده است و تمام جانشینان پیامبران از طرف خداوند تعیین شده‌اند.