صادق قطب زاده

کل اخبار:2
  • قطب‌زاده چه اعترافی کرد؟

    قطب‌زاده چه اعترافی کرد؟

    «صادق قطب‌زاده بعد از تمام این اعترافات و ۲۰ روز محاکمه در دادگاه و به‌ سر بردن پنج ماه در زندان اوین، ۲۴ شهریور ۱۳۶۱ اعدام شد.»

  • صادق قطب‌زاده، از سیلی به زاهدی تا طراحی کودتا

    صادق قطب‌زاده، از سیلی به زاهدی تا طراحی کودتا

    «کارول جروم، خبرنگار شبکه سی‌بی‌سی و از دوستان قطب‌زاده، از پیشنهاد برخی دوستان به وی برای خروج از کشور سخن گفته است؛ پیشنهادی که از سوی او رد شد. قطب‌‎زاده که خواسته بود یا فورا اعدامش کنند یا عفو شود، پنج ‌ماه در زندان اوین ماند، دادگاه او در مرداد ۶۱ تشکیل شد و بعد از ۲۰ روز محاکمه، سرانجام از سوی محمدی‌ ری‌شهری به اعدام محکوم و در سحرگاه روز بیست‌وچهارم شهریور ۱۳۶۱ حکمش به اجرا درآمد.»