صنعت نفت ایران

کل اخبار:2
  • خودکشی مصدق؛ چگونه و چرا؟

    خودکشی مصدق؛ چگونه و چرا؟

    «مصدق نخواست یا نتوانست به همه مختصات یک قهرمان پیروز دست یابد و کامیابی خویش را در شکست دید و همان طور که در خاطراتش یک تجربه شکست‌خورده‌ی خودکشی داشت با یک خودکشی سیاسی، رستگاری تاریخی را برای خویش خرید. جامعه ایران هم که همواره طرفدار قربانی است الگوی خود را در قهرمانان ناکام می‌جوید نه کامروایان!»

  • همه‌ی دعاوی ایران در دادگاه لاهه

    همه‌ی دعاوی ایران در دادگاه لاهه

    درست جایی که جنگ‌ها با تبعاتی مرگبار و بدون چشم‌اندازی روشن آغاز می‌شوند، ادامه ‌می‌یابند و نقطه‌ی پایانی جز نابودی ترسیم نمی‌کنند، دیپلماسی و حقوق، می‌توانند طرح صلح و امنیت را ترسیم کنند.