طرح آبرسانی دشت سیستان

کل اخبار:2
 • نگرانی از ناکارآمدی اجرای طرح آبرسانی به دشت سیستان

  نگرانی از ناکارآمدی اجرای طرح آبرسانی به دشت سیستان

  امام جمعه زهک گفت: متاسفانه طرح‌های متعددی در سیستان اجرا شده ولی خیلی از آنها ابتر مانده و خیلی از آنها اجرایی نشده، دلیل این بوده که هیچ وقت براساس مهندسی و نقشه راه طرحها اجرایی نشده خصوصاً در بحث آب و کشاورزی طرحهای بسیاری همچون طرح نیم لوله با 1200 میلیارد تومان اجرا شد ولی ناتمام رها گردید و نیاز به تامین 30 میلیارد دیگر جهت تکمیل پروژه بود ولی به دلیل نبود تامین اعتبارمورد نیاز از دستور کار خارج شد.

 • آغاز آبگیری مزارع سیستان از طرح انتقال آب بالوله

  آغاز آبگیری مزارع سیستان از طرح انتقال آب بالوله

  سیستان و بلوچستان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان که جهت هماهنگی رها سازی آب از طرح انتقال آب بالوله به شهرستان هامون سفر کرده بود گفت: در اولین مرحله.١٠ هزار هکتار از مزارع کشاورزی شهرستان های هامون، نیمروز، زهک و هیرمند ازطرح آبیاری می شوند.