طرح الگوی کشت سیستان

کل اخبار:1
  • آغاز آبگیری مزارع سیستان از طرح انتقال آب بالوله

    آغاز آبگیری مزارع سیستان از طرح انتقال آب بالوله

    سیستان و بلوچستان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان که جهت هماهنگی رها سازی آب از طرح انتقال آب بالوله به شهرستان هامون سفر کرده بود گفت: در اولین مرحله.١٠ هزار هکتار از مزارع کشاورزی شهرستان های هامون، نیمروز، زهک و هیرمند ازطرح آبیاری می شوند.