عباس‌میرزا

کل اخبار:1
  • نخستین اصلاح‌طلب

    نخستین اصلاح‌طلب

    شاهزاده عباس‌میرزا در تاریخ پر حادثه و سراسر شکست قاجاریه نقطه امیدی است که تاریخ مدام به او ارجاع می‌دهد تا افسوسی بر تمام ناکامی‌ها و دریغ‌های این عصر بیفزاید.