عباس‌میرزا

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • ماجرای دعوت از اروپایی‌ها برای حضور در ایران

    چرخ اگر می‌گذاشت، شاید ایرانیان را روی دیگری (توسعه و عدالت و دادگستری) از قاجاریان به منصه ظهور می‌رسید که نشد. عباس میرزا شهزاده درس آموخته مکتب اندیشه و معرفت میرزا عیسی فراهانی (قائم مقام اول) اگر فرصت می‌یافت به قطع و یقین «شاه خوبان» می‌شد و ایران گلستان. او قابلیت و شایستگی فراوانی در مدیریت کلان جامعه داشت و «وفا و عهد نکو» را خوب آموخته بود، اما از بخت بد این مردمان، پیش از پادشاهی درگذشت. پس از او ایران و شاهان قاجار (هرچند همه ز نسل اویند، اما مویی به تن از او ندارند.) به اسارت روس و انگلیس درآمدند و هرگز از دامان این کژاندیشان سر به سلامت بیرون نبردند.