عباس رضایی

کل اخبار:1
  • تعرضات حریم زاینده رود در حال تخریب و عقب‌نشینی

    گفت‌وگوی تفصیلی ایسنا با استاندار

    تعرضات حریم زاینده رود در حال تخریب و عقب‌نشینی

    عباس رضایی استاندار اصفهان دکترای ایمنی‌شناسی پزشکی با حضور در دفتر تحریریه ایسنا به بیان موضوعاتی مهمی از جمله مشکلات آب در حوضه زاینده‌رود و رفع موانع از حریم این رودخانه، بخش گردشگری، حضور گردشگران خارجی و نقاط ضعف و قوت این حوزه، صنایع استان و وضعیت شهرک علمی – تحقیقاتی اصفهان و ارتباط بخش پژوهش با استانداری، راههای مبارزه با بیماری سالک و ... پرداختند. آنچه در پی می‌آید مشروح مصاحبه تفصیلی در خصوص مسائل و ارکان مهم استان با استاندار اصفهان است.