فاز دوم آزادراه تهران-شمال

کل اخبار:1
  • پیشنهادی برای افتتاح سریع‌تر قطعه دوم آزادراه تهران – شمال

    پیشنهادی برای افتتاح سریع‌تر قطعه دوم آزادراه تهران – شمال

    عضو هیات مدیره شرکت آزادراه تهران – شمال گفت: با توجه به پیشرفت عملیات اجرایی قطعه ۲ آزادراه تهران-شمال و ساخته شدن بخش اعظمی از مسیر رفت آن، پیشنهاد داده‌ایم که برای تسریع در افتتاح و بهره برداری از این آزادراه، مسیر رفت قطعه ۲ و جاده قدیم را به صورت همزمان زیر بار ترافیکی ببریم تا این قطعه آزادراه تهران–شمال زودتر افتتاح شود.