فرونشست زمین در تهران

کل اخبار:1
  • ویدئو / تهران در محاصره بیابان

    ویدئو / تهران در محاصره بیابان

    تهرانِ شلوغ مدت‌هاست به دوره‌ای از بیابانی شدن وارد شده است. جمعیت این شهر روزبه‌روز نیاز به منابع آبی بیشتری دارد. آیا تهران و شهرهای اقماری آن می‌توانند به حفظ یا تامین منابع آبی خود امیدوار باشند؟