قانون مالیات برارزش افزوده

کل اخبار:2
  • عوام‌فریبی با مالیات از مناطق آزاد!

    عوام‌فریبی با مالیات از مناطق آزاد!

    معاون مناطق آزاد در رابطه با جریان حذف معافیت مالیاتی مناطق، می‌گوید که برخی با جوسازی، عوام‌فریبی و ارائه اطلاعات غلط به دنبال مخدوش کردن افکار عمومی هستند و متأسفانه این را به مراکز تصمیم‌گیر همچون سازمان‌های دولتی، مرکز پژوهش‌ها، کمیسیون اقتصادی و نمایندگان مجلس نیز ارائه کرده‌اند.

  • تیغ مجلس روی «مالیات بر ارزش افزوده» گردشگری

    تیغ مجلس روی «مالیات بر ارزش افزوده» گردشگری

    سال ۹۶ خبر آمد که قرار است مالیات بر ارزش افزوده از خدمات گردشگری حذف شود اما حالا پس از گذشت دو سال، اعلام شد: نه تنها این مالیات از بخش گردشگری حذف نشده، بلکه طرح آن با ایرادهای قانونی به صحن علنی مجلس رفته است.