قتل ناشی از اشتباه در حقوق کیفری

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.