محمد فاضلی

کل اخبار: 24
  • ۱۳ سال، ۱۳ سوال

    ۱۳ سال، ۱۳ سوال

    محمد فاضلی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در کانال تلگرامی خود نگاهی متفاوت به بحث داغ کودک‌کشی یا همان فرزندکشی روزهای اخیر که به مدد رسانه‌ها در این مورد خاص بسیار پر سر و صدا شده، انداخته است.