ناصر فکوهی

کل اخبار:3
 • کروناویروس: مصیبتی بیولوژیک یا مصیبتی اجتماعی؟

  کروناویروس: مصیبتی بیولوژیک یا مصیبتی اجتماعی؟

  وقتی بزرگ‌ترین قدرت‌های جهان به توصیه اقتصاددانان سرمایه‌داری و برای بازتولید این نظام در بدترین نمونه نولیبرالی‌اش، سکان مدیریت خود را به دست دیکتاتورها، رئیس‌جمهوران مادام‌العمر یا مانند آمریکا به دست فردی مجنون و فاسد و کلاهبردار می‌دهند تا منافع کوتاه‌مدتشان را در بازارهای بورس و در تثبیت سیاست‌های پوپولیستی و راست و محافظه‌کارانه به انجام رسانند، نتیجه همین است که امروز شاهدش هستیم؛ بحرانی جهانی که قربانیان اصلی آن چه در کوتاه‌مدت و چه در درازمدت، فرودستان و به‌ طور خاص و با فاصله‌ای زیاد، فرادستان و کشورهای فقیر جهان خواهند بود.

 • رؤیای بزرگ ایرانیان قابل دستیابی است

  رؤیای بزرگ ایرانیان قابل دستیابی است

  «رؤیای ایرانی» از چه زمانی مطرح شده است؟ ملت ایران آیا دارای رؤیای مشترکی هستند؟ آینده بهتر برای ایران و ایرانیان را بر پایه کدام واقعیت‌ها و ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل می‌توان بنا کرد؟

 • گفت‌وگوی خوب هیچ هدفی را دنبال نمی‌کند

  /چندمقاله/

  گفت‌وگوی خوب هیچ هدفی را دنبال نمی‌کند

  دیوید بوهم دیالوگ را فرایندی می‌داند که در ارتباط خود با خود یا با افراد دیگر یا محیط او شکل می‌گیرد و هیچ هدفی را دنبال نمی‌کند.