پیک بار برق

کل اخبار:1
  • پیک بار برق همدان به 694 مگاوات رسید

    پیک بار برق همدان به 694 مگاوات رسید

    مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان با بیان اینکه گذر از پیک تابستان امسال با موفقیت همراه بوده است، گفت: پیک بار برق استان امسال به 694 مگاوات رسید و با تنگناهایی که وجود داشت با مدیریت و برنامه‌ریزی ‌منسجمی که در حوزه کاهش پیک بار انجام شد و همکاری خوب مشترکین استان، با موفقیت از پیک تابستان گذر کردیم.