• نشست خبری نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه

    نوبخت پاسخ داد

    چرا یارانه از ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان بیشتر نمی‌شود؟

    رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: با توجه به منابع تامین پرداخت یارانه نقدی که حامل‌های انرژی بوده و تغییر قیمتی طی سال‌های اخیر نداشته است، مبلغ یارانه نیز تغییر نکرد؛ بنابراین اگر افرادی معتقدند که باید رقم ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی افزایش پیدا کند باید در مورد قیمت فعلی حامل‌های انرژی نیز تصمیم‌گیری کنند.

تاپ سه اقتصاد کلان