• احتمال انباشت مجدد خودروهای ناقص در کارخانه ها

    احتمال انباشت مجدد خودروهای ناقص در کارخانه ها

    در پی زمزمه احتمال انباشت مجدد خودروهای ناقص در پارکینگ‌ خودروسازان، یک کارشناس با بیان اینکه ۹۲ درصد کمبود قطعات خودروها مربوط به کاتالیست است، نصب کاتالیست را یک الزام زیست محیطی دانست که اگر رعایت نشود، خودروسازان قادر به شماره‌گذاری محصولاتشان نخواهند بود.

تاپ سه تولید و تجارت