• خودرو و جاده‌ غیراستاندارد، از عوامل افزایش شمار مددجویان بهزیستی

    خودرو و جاده‌ غیراستاندارد، از عوامل افزایش شمار مددجویان بهزیستی

    مدیرکل بهزیستی استان تهران  با بیان اینکه در سال ۹۶ نزدیک ۱۳۵ هزار نفر به‌ عنوان جامعه هدف تحت پوشش سازمان قرار گرفتند، گفت: از آنجایی که بسیاری از موارد معلولیت به دنبال این است که جاده‌ها و خودروها غیر استاندارد هستند، سازمان‌های مربوطه باید مسئولیت اجتماعی خود را انجام دهند.

تاپ سه خانواده