• پرویز فتاح رییس کمیته امداد امام خمینی (ره)

    فتاح: مددجویی نداریم که به دلیل نداشتن هزینه تحصیل به مدرسه نرود

    رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) با بیان اینکه کودکان تحت پوشش این نهاد مشکلی از نظر هزینه تحصیلی ندارند؛ درباره بازماندگان از تحصیل کمیته امدادی گفت: این بهانه را گرفته‌ایم تا مددجویی به علت هزینه تحصیل به مدرسه نرود چرا که محصلان تحت پوشش از نظر هزینه تحصیل هیچ مشکلی ندارند.

تاپ سه خانواده