• تهران در شب

    وقتی نور بلای جان مردم می‌شود

    یک پژوهشگر آلودگی نوری با اشاره به اینکه شهرهای بزرگ ایران دچار آلودگی نوری هستند، از نبود برنامه جامع نورپردازی در فضاهای شهری انتقاد کرد.

تاپ سه محیط زیست