• مدرسه-دانش آموز-معلم-کلاس درس

    ۲۰سوال درباره طرح «خرید خدمات آموزشی»

    پوشش سالانه ۱۰ درصد دانش‌آموزان بوسیله طرح خرید خدمات آموزشی در حالی در لایحه پیشنهادی دولت برای سال آینده لحاظ شده که اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ضمن مخالفت با آن، طرح مذکور را رد کردند؛ هرچند خرید خدمات آموزشی هنوز در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار نگرفته است و آموزش و پرورشی‌ها استلزامات و دلایل این پیشنهادشان را به تفسیر بیان نکرده‌اند، اما همچنان انتقاداتی پیرامون آن مطرح است.

تاپ سه آموزش و پرورش